Vi ønsker først å komme med en beklagelse for en dårlig start på gravstellet sommeren 2018. Vi har full forståelse for manges negative møte med sine gravsted. 

 

Dette er vårt første år som drivere av Åbogen Gartneri, og dermed også vårt første år med gravstell på 8 kirkegårder. Vi har lært mye om gravbeplantning, og da spesielt mye om arbeidet som ligger i forkant. 

Vi har i år hatt store utfordringer med volum og variasjoner av våre sommerblomster, og har dessverre ikke fått til så fine planter som våre forgjengere har klart år etter år. Dette ga oss en spesiell utfordring med gravbeplantning, da det er et stort antall blomster, fordelt på svært få sorter. Vi har forsøkt å kjøpe ferdig produserte fra våre leverandører, for å benytte i stedet for de vi ikke har lyktes med selv. Dette har vi kun lyktes delvis med, da det er ett stort antall blomster, og mange gartneri/blomsterbutikker som har ønsket samme type blomster som oss. 

Vi har gjennomført en beplantning i mai og en i juni, som det er gjort tidligere. Ved beplantningen i juni var det dessverre noe redusert kvalitet på egenproduserte blomster. Vi har i tillegg, for egen regning, foretatt stell og utskifting av blomster både i juli og august.  

Siden det har vært en uvanlig tørr og varm juli, har vi også byttet blomster som har tørket ut. Dette er også for egen regning, men ikke noe vi vanligvis foretar, da jevnlig vanning ikke er en del av tjenesten vi leverer. 

Vi har allerede startet planleggingen av gravbeplantning for 2019, og har tatt med oss veldig mye lærdom fra i år. Vi vil gjøre flere endringer i produksjonen for 2019, for å sikre oss gode planter til gravstedene. 

 

Hvis det er spørsmål, eller tilbakemeldinger, ikke nøl med å ta kontakt med oss: