Norsk Plantejord

Innhold: Gjødslet torv, hagekompost (10 %) og kalk

"Dette er årets store og gode nyhet - for jorden og planten - og deg.

Denne nye miksen virker på nøyaktig samme som de to tidligere sekken våre gjorde sammen. L&HP-miksen vår bedrer jorden slik naturen gjør. Da gror det godt. Jordbedring sier vi. God bedring!

Til plenen din trenger du KUN denne nye miksen. Og da trenger du KUN gjøre det en gang. Enklere blir det ikke.  Kom og be om Lupin&HønePøne-miksen vår. Thats it! Lupin og Høne-Pøne er ikke gjødsel, men mat til jordens mikro-organismer. Lupin er proteinrikt fòr til dem, og den 4 år gamle Høne-Pønekomposten er rik på mikroorgansimer og forskjellige organiske stoffer - sammen er de dynamitt! Derfor har vi samlet dem i en sekk i det forholdet vi av erfaring og gjennom forsøk har sett virker best.

L&HP-miksen benyttes i følgende mengder:

Plen som ser god ut trenger et årlig tilskudd av L&HP-miks på 4 sekker/100kvm. Er plenen full av mose kan du øke til det dobbelte om du vil, men 1,5 ganger normaldose er som oftest tilstrekkelig. Du kan gjerne da gi en normaldose om våren og den siste halvparten til st.hans. I bed kan du benytte litt mer. I kjøkkenhage bruker vi en sekk på 10-15 kvm i begynnelsen og når du er god til å føre tilbake organiske planterester, så kan du gjerne benytte en sekk på 15-20kvm. Når du planter hekk velger vi å benytte en sekk pr 7-10m. det har i årevis gitt en fantastisk god start og sunn vekst under etableringen.

Skal du jordbedre eller fylle på i bed eller krukker så tilsett vår 100% Ø-kompost - Verdens beste jord i sekk!

Dette er en fire år gammel ferdigkompostert hønsegjødsel med alle stoffer som jorden din trenger. Den har en magisk virkning sammen med Lupin"gjødselen" vår. Det er kun 0,6% nitrogen i den, så den vil ikke gi plantene et ødeleggende vekstsignal."

-Randesund Planteskole

Blandet dyrkingsmedie

Sammensetning:
Sphagnumtorv H2- H4 60%
Sphagnumtorv H6- H8 20%

Kompostert bark 10%
Sand 10%

Tilsatt pr. m3
Kalksteinsmel 6kg
mikronæring 2 kg NPK12-4-18

"Sliter du med å holde god liv i planter du har kjøpt på butikken? 🌱

Da kan det lønne seg å bytte jord.

 - Det er de levende i jorden som gir plantene mat. Levende jord er like viktig for plantene som en sunn tarm er for oss. Levende jord inneholder mikroorganismer som livsviktige sopper, bakterier, enzymer og protozoer (mikroskopiske dyr). Det er dette biomet som gjør at planter kan leve naturlig på egen hånd. Uten at du og jeg går i butikken og kjøper gjødsel. I ett gram levende jord er det milliarder av disse. Skjønner du nå hvor viktig dette er for plantene og deg? 💚

Denne kompostjorden er best i verden. Alle tester av denne jorden sier det samme. Vi bruker den til å så i, til å prikle i, potte i, og plante i.

Når du planter i hagen din, vil plantene etablere seg raskere når du benytter Ø-komposten sammen med L&HP-miksen vår. Det livet som nå skapes i jorden gir plantene du har kjøpt, den aller beste starten på livet. Bruk en 3-4 doble never /plante når du planter busker, roser og stauder.

I krukker må du huske på å ikke ha dypere med jord enn 30 cm! er krukken mindre må det være litt plass til noe sand i bunnen.Om krukken er 100cm høy bør du altså ha 70cm med sand og 30cm med Ø-kompost. Og IKKE leca. Ingen planter vet hva leca er! I sand derimot føler de seg hjemme og finner vann når du er på ferie. Planter drikker i bunne og spiser på toppen:)"

-Randesund Planteskole

Tjerbo Gartnerjord m/leire er en allround jord til blomster, busker, trær og grønnsaker. Til verandakasser og krukker.

VAREDEKLARASJON:
Varetype: Blandet dyrkingsmedium (jordblanding)

Bruksområde: Dyrkingsmedium

Sammensetning:
Sphagnumtorv H2-H5 86%
Sand 10%
Granulert leire 4 %

Tilsatt pr. m3:
Kalksteinsmel 4 kg
Dolomittmel 1 kg
Multimix med mikronæring 1 kg