P-jord

Blandet dyrkingsmedie

Sammensetning:
Sphagnumtorv H2- H4 60%
Sphagnumtorv H6- H8 20%

Kompostert bark 10%
Sand 10%

Tilsatt pr. m3
Kalksteinsmel 6kg
mikronæring 2 kg NPK12-4-18