• post@abogen.no

  • Foldavegen 1919, Nærøysund.

  • 74 39 61 88

Løk

Økologiske og regenerativt dyrkede blomsterløk

Økologiske blomsterløk er ikke som andre blomsterløk.

  • De er sunnere og sterkere, gjennom å fullt utbytte av sine genetiske forsvarsmekanismer. De dyrkes skånsomt uten giftstoffer og vekstdrivende gjødsel, som ellers ville ha tilsidesatt plantens egne fysiologiske mekanismer. Og dermed kan jo plantene selv klare seg mye bedre.

  • De er spiselige! Du store mi tid! Våre tulipaner og Allium er virkelig delikatesser. Tenk så flott at du først kan ha blomsterprakten, for så å nyte den på kjøkkenet. Hos oss er tulipaner faktisk grønnsaker også

  • Dyrkingen fremmer biodiversitet, og bygger opp en levende jord.

  • Du som kunde er ikke med på oppeholde en kjemisk produksjon som forurenser vann og våtmarker, eller som skader dyr og mennesker. Gled deg over det når du nyter blomsterprakten om våren, eller spiser en av disse tulipandelikatessene.

  • Du er med på å fremme en dyrkemetode som går langt utenpå vanlige økologiske krav, og som er en tydelig og riktig innovativ utvikling. Mot en mye bedre fremtid. Dyrkemetodene som brukes av våre venner i Holland er så gode at de også benyttes i mange andre plantekulturer.

  • Bærekraft er blitt et viktig prinsipp. Ikke bare slik som det er beskrevet i punktet over, men også politisk. Derfor er det så viktig at vi velger rett, slik at politiske avgjørelser kan tas på grunnlag av vellykkede dyrkemetoder som våres løk er et resultat av.

  • Kort sagt. Bedre blir det ikke:)

 

Historien om Hollands beste blomsterløk.

Etter mange år med vanlige problemer som sykdom og tilbakevendende ugrass og soppsykdommer, tok de sin beslutning om jobbe med naturen, istedet for mot den.

Det skulle vise seg at fremtiden gav dem de beste kvalitetsproduktene holland hadde sett.

Den Nederlandske kontrollorganisasjonen SKAL er internasjonalt anerkjent og sørger for at vi kan stole på dem som er sertifisert her igjennom.

I 2015 fikk de tildelt prisen for beste bedrift med henblikk på innovasjon og nytenkning omkring biodiversitet. Dette er faktisk godt gjort i et tradisjonsbundet landbruksland som Holland.

Det viktigste i omleggingen til økologiske kulturer, er jorden. De benytter no-till prinsipper, som betyr at jorden ikke pløyes. Det gir gode levevilkår for alle de nødvendig enige mikroorgansimene nedover i de forskjellige jorddybdene. Og mye mindre vannforbruk.

Plantene er essensielle i forhold til et godt jordliv. Derfor såes/plantes det til med en gang løken er høstet. Slik dekkes jorden, slik vi gjør det med godvårmetoden. Plantene gir fra seg stoffer gjennom røttene, som gavner mikrolivet i jorden. Som igjen hjelper plantene når de trenger hjelp til å overleve et angrep av skadegjørere, eller rett og slett bare skal vokse seg sunde og kraftige. De bruker 11 forskjellige planter som hver for seg sørger for at alle disse aspektene er ivaretatt.

Alle jordene som dyrkes er omgitt av store arealer med ville blomster. Her trives blant andre, mange insekter, som spiser lus og andre skadedyr.

De lager sin egen kompost som de kjører ut på jordene i tykke lag, hvert år. Den pleies nøye, og er en viktig del av god plantehelse og vekst.

De har en helt spesiell metode når de planter. I og med at der alltid er plantedekke på jorden, må løken på et eller annet vis kunne plantes ned under dette laget. Det gjøres ved at de løfter de4t øverste laget mens et redskap setter løken på riktig dybde under. På den måten er løken også beskyttet mot for sterk kulde. Før brukte de mye ressurser og tid å legge ut halm for dette formålet. Genialt!

Utover vinteren og våren slipper dette laget ut næringstoffer og besørger forsvarsstoffer, som kommer løken til gode.

Blomsterløken vår er laget i samarbeid med naturen.

 

Lenke til produsentens side:

Huiberts biologische bloembollen